Regulamin

Warszawa, dnia 2017.01.31

Przed złożeniem zamówienia prosimy o zapoznanie się z Regulaminem.

1. Miejsce sprzedaży i wykonywania usług
Nasz sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną usług i towarów za pośrednictwem sieci Internet pod adresem internetowym www.NajpiekniejszyPrezent.pl. Wykonanie usług odbywa się w studiu w Warszawie. Po wykupieniu usług wraz z dopłatą za wysyłkę (transport) istnieje możliwość realizacji usługi w innym miejscu. Operatorem sklepu jest firma Ca Studio z siedzibą w Warszawie. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz są legalnie.

2. Opis towaru
„Voucher” – jest to numerowany talon, który określa co najmniej jedną zakupioną usługę np. „Sesja Jesteś Piękna. „Voucher” może występować w postaci elektronicznej (przesyłane e-mailem do samodzielnego wydrukowania) oraz drukowanej (wysyłane lub przekazywane przed wykonaniem usługi).

3. Rezerwacje
Rezerwacja terminu wykonania usługi odbywa się zawsze drogą elektroniczną zgodnie z danymi teleadresowymi dostępnymi na stronie Kontakt. Bez pisemnego potwierdzenia przez nas daty terminu usługa nie została zarezerwowana. Istnieje możliwość bezpłatnego odwołania/zmiany rezerwacji na 7 dni przed terminem sesji. Po tym terminie, aby dokonać odwołania/zmiany rezerwacji terminu sesji należy wnieść opłatę manipulacyjną w wysokości 30% wartości wykupionej usługi. Natomiast odwołanie/zmiana terminu na 48 godzin przed terminem rezerwacji skutkuję dopłatą manipulacyjną w wysokości 50% wartości wykupionej usługi. Brak wniesienia opłat manipulacyjnych powoduje, że „Voucher” traci swoją ważność. Informujemy ponadto, że jeśli termin ważności „Vouchera” jest krótszy niż 14 dni to z przyczyn obiektywnych możemy nie dokonać rezerwacji z powodu braku wolnych terminów.

4. Ważność usługi
Wykupiony „Voucher” ma najczęściej ważność 12 miesięcy licząc od daty zakupu (wpłata należności). Wyjątkiem są „Vouchery Promocyjne”, których ważność ustalana jest indywidualnie według charakteru akcji promocyjnych i podawana do wiadomości przy zakupie w opisie produktu. „Voucher” staje się nie ważny w przypadku, gdy Kupujący nie zarezerwuje terminu usługi w wyznaczonym czasie.

5. Warunki wykonania usługi
Przed sesją zdjęciową osoby fotografowane podpisują Formularz, który jest dokumentem, potwierdzającym wykonanie usługi. Na sesję należy wziąć ze sobą „Voucher” (np. wydruk pliku PDF)

http://www.najpiekniejszyprezent.pl/ftp/oswiadczenie.pdf6. Wymiana towaru
W ciągu 30 dni przez upływem terminu ważności „Vouchera” istnieje możliwość zamiany usługi na inną usługę dostępną w danym momencie w sprzedaży. Przesłanie nowego „Vouchera” odbywa się na koszt Kupującego. Jeśli zmiana dotyczy wymiany na tańszą usługę – różnica w cenie nie jest zwracana. Jeśli zmiana dotyczy wymiany na droższą usługę – różnicę w cenie pokrywa Kupujący.

7. Dowód zakupu
Na wszystkie usługi i towary sprzedawane w naszym sklepie wystawiamy faktury VAT. Fakturę przesyłamy drogą elektroniczną do 14 dni licząc od dnia złożenia zamówienia. W sklepie internetowym automatycznie wystawiana jest faktura ProForma i wysyłana na e-mail Kupującego. Faktura zawiera numer konta bankowego.

8. Wysyłka towaru
Zamówiony towar („Voucher”) dostarczamy za pomocą e-maila, Poczty Polskiej lub firm kurierskich w zależności od wybranej metody przez Kupującego. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku transportu. W przypadku wybrania „Bezpłatna wysyłka Vouchera e-mailem” usługa wysyłki jest bezpłatna.

9. Płatności
Możliwe są następujące formy płatności:
a) przelewem – wówczas po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie „Voucher” wysyłamy w ciągu 1-3 dni
b) gotówka przed sesją – tylko w przypadku rezerwacji terminu sesji na zasadzie „last minute
Nie ma możliwości wpłaty i odbioru „Vouchera” w kasie firmy.

10. Termin wysyłki
Przy każdej metodzie dostawy podany jest czas wysyłki Vouchera. Jest to czas, który potrzebujemy, aby zapakować „Voucher” i zamówić usługi dodatkowe np. kwiaty. zrealizować wysyłkę. W przypadku, gdy czas realizacji byłby dłuższy niż podany na naszych stronach, kontaktujemy się z kupującym, aby potwierdzić realizację zamówienia oraz uzgodnić propozycję terminu. Istnieje możliwość dokupienia usługi dostarczenia „Vouchera” (e-mail lub poczta) w dzień określony przez klienta (np. urodziny obdarowanej „Voucherem” osoby). Przesyłki dostarczane są Pocztą Polską zazwyczaj w ciągu 3-7 dni. Firma kurierska dostarcza przesyłki w ciągu 2-4 dni roboczych. Nie odpowiadamy za opóźnienia w dostawie przesyłek przez Pocztę Polską i firmy kurierskie. Wysyłkę elektronicznego „Vouchera” odbywa się od 1 do 5 dni od momentu zaksięgowania wpłaty na naszym koncie bankowym. W indywidualnych przypadkach „Voucher” może być wysłany natychmiast po zamówieniu (bez oczekiwania na zaksięgowanie wpłaty na naszym koncie) – jeśli będzie to fizycznie i logistycznie możliwe przez nasze BOK.

11. Ceny usług i umowa kupna-sprzedaży
Ceny mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez wcześniejszej informacji. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceną wiążącą dla transakcji jest cena widniejąca przy produkcie (Karnecie Usługi) w momencie złożenia zamówienia przez Klienta w sklepie internetowym. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki lub druku potwierdzenie odbioru lub odbioru wiadomości e-mail.

12. Zwrot towaru
Istnieje możliwość zwrotu zakupionego „Vouchera” w ciągu 10 dni licząc od dnia zakupu (dokonania wpłaty) lub odbioru przesyłki. Natomiast w przypadku niezgodności towaru z zamówieniem (np. z powodu pomyłki przy pakowaniu) reklamowany towar wraz opisem niezgodności, a także ewentualne oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt sklepu za pomocą Poczty Polskiej listem poleconym. Ustosunkowujemy się do żądań Klienta w terminie 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności towaru. Jeżeli sprawa będzie wymagała opinii uprawnionego rzeczoznawcy lub ekspertyzy firmy zewnętrznej, termin ten może zostać wydłużony do 14 dni. Jeżeli w ciągu 14 dni nasz sklep nie ustosunkuje się do żądań Klienta, żądanie za uzasadnione. Gdy realizacja uzasadnionych żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego „Vouchera”, koszty dostawy ponosi nasz sklep.

13. Anulowanie zamówienia przez nasz sklep
Zastrzegamy sobie prawo do anulowania złożonego zamówienia lub Vouchera bez podania przyczyny. Wówczas zostanie wypłacona przez nasz sklep należność (cena zakupu Vouchera wraz z poniesionym kosztem przesyłki) Kupującemu lub właścicielowi Vouchera w formie przelewu zwrotnego.

14. Akceptacja Regulaminu
Regulamin określa zasady zakupów w sklepie. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.